ישראלית, מחזור 1 אופק

ב- 28/08/2013 זה קרה לי!
מעולם קודם לכן לא עסקתי באופן פורמלי בחינוך, לא עמדתי מול קבוצת בנות צעירות שבוע אחרי שבוע, לא ניסחתי תכנית עבודה עם אג'נדה חינוכית ערכית, לא הייתי מנחת קבוצות. חיבור שיצר זאביק שפריר הוביל אותי לפגישה עם ענש שטיינר שעסקה בגיוס כוחות למכינה קדם צבאית, ישראלית, לבנות. הכימיה ביננו והעניין הרב שלחו אותי לדרך חדשה...

מילות ההקדמה נכתבות בדיעבד ומאפשרות לי למנות את הבנות המקסימות שסיימו את המחזור הראשון במכינה:
גביינש דמטה - משקית ת"ש בחיל אויר
רוזי אלמו - מ"כית
אסתר מנטוס - מ"כית
אדווה שוחט - מדריכת תכנה
טלי ווקה - חובשת
מלכה רטה - מדריכה בשריון
אסתר אייצ'ו - קור אמיר
אביה ורדה - קורס הו"ד
שלומית מולאו - משקית ת"ש
שלומית אקאל - תקשוב, בודקת טכנית
מירה קפילטי - קורס נתיב
זמטו טסאיי - שוטרת צבאית
ישראלה אליאס - חג"ם

13 מתוך 14 הבנות שהתחילו את דרכן בשנת המכינה תשע"ד סיימו ושובצו לתפקידים משמעותיים בצה"ל.
לראש הדף