קול גלגל
בית מפגש לנוער וסדנה למיחזור ואופניים - גלריה