נרות לגבורה נשית

חנוכה הוא חג של אור נרות ושמחה משפחתית. חג שבו שרים ומספרים בזכותה של הגבורה הלוחמנית, הגברית, נצחון המעטים על הרבים. ומהי הגבורה האחרת? האם יש הבדל בין גבורה נשית וגבורה גברית? האם אפשר לדבר על גבורה אחרת?? אזרחית???         
שמונה סיפורים על נשים לשמונה נרות החג, פנים נוספות, אחרות, לדמות הגבורהלראש הדף