EVA

גבורה נשית, חנוכה תשע"ד

בקיץ 2010 החלטתי לתעד חלק מסיפורי החיים שנשמעו במהלך מפגשי פריחה. המחשבה מאחורי ההחלטה הייתה שחד-פעמיות המפגש וכמות המאזינות אינם הכרה והוקרה מספקת לסיפורי החיים המדהימים שנחשפו-חלקם בפעם הראשונה- ויש מקום לספר אותם הלאה. אחד מהם הוא סיפור חייה של אוה נהיר - Eva Nahir Panić - שמפאת גילה המתקדם [אז..] הייתה מושא ראשון לראיון, אשר הלך והתמשך על פני מספר חודשים. 

הקיץ, ב- 3 באוגוסט 2013, חגגה אוה את יום הולדתה ה-95 כשהיא חדה, חריפה דעתנית וביקורתית מתמיד. לרגל האירוע החלטתי לפרסם את מונולוג סיפור חייה, כמעט ללא עריכה ובלשונה המיוחדת. הסיפור הוא ארוך ופתלתל, בכל יום מימות חנוכה ישלח פרק חדש, פיסת חיים. קחו את הזמן ושבו לקרוא. סיפור שיש בו שעור חשוב -בלי מרכאות- על אהבה, אומץ לב ורוח האדם, האשה.

בסלון של אוה, 2010, צילום אלון תלמי
to top