מנהיגות דרומית, השראה נשית, 01

"מהי מנהיגות?" נשאלנו על ידי פרופסור דויד דרעי בתחילת שנה"ל של תכנית מנדל צפוני.
ישבנו בקבוצות קטנות, פרחי למידה במגוון גילאים, תרבויות, דתות ומגדרים. מציעים, מתווכחים, כותבים ומוחקים.
מהר מאוד נוכחנו כי מנהיגות, כמו מושגים לא מעטים הסובבים ונוכחים בחיינו, קל לזהות וקשה עד מאוד להגדיר, אלא אם... משנים את הפרדיגמה הראשונית....

בדיבור השכיח על "מנהיגות" קופצים למול עיננו מנהיגות ובעיקר מנהיגים רבים ומוכרים, לרוב כאלו שמונו לתפקידי הנהגה או הובלה ולעיתים אף כאלו שהתבלטו מטעם עצמם במישורים חברתיים או כלכליים. איש/ה - פנים - סיפור. אבל הפרופסור הציע לשנות את סדר מרכיבי התמהיל ולהתחיל מהסיפור, מהמעשה, מעשה המנהיגות הוא קרא לזה. מנהיג - לתפיסתו של פרו' דרעי - הוא אדם/אשה שצברו מעשי מנהיגות רבים, שדרך התנהלותם רצופה במעשי מנהיגות שונים או במעשה מנהיגות אחד מתמשך. בלב הדיון יועמד המעשה ולא האדם. אמר והוסיף, אי אפשר ללמד איך להפוך למנהיגה או מנהיג אבל אפשר ללמוד את ומ-מעשי המנהיגות. 

ברוח זו יצאנו לאזור ירוחם לבחון מעשי מנהיגות כפי שסופרו על ידי הנשים והגבר שהגו, הובילו ומנהלים אותם.    תחנה ראשונה ושנייה היו בעיר לקייה, באוהלי האירוח של נשות "רקמת המדבר" ואירגון "SIDREH". שתי העמותות שהתחילו דרכן ב- 1996, 1998 בהתאמה הן תולדה של מעשי מנהיגות של נשים שלקחו אחריות על חייהן ועל עתידן הכלכלי כמו גם על אחיותיהן הנשים. בשני המיזמים "הכלי" הוא חלק מארגז הכלים המסורתי של האשה בחברה הבדואית, רקמות צלבים לדוגמאות יפיפיות ואריגת צמר מגז הכבשים. העמותות לא רק משמרות את היכולות המסורתיות הללו אלא הן יוצרות מצבים בהן נשים משתכרות בכבוד מיכולות אלו, חושפות אותן לסוגיות ונושאים בתחומי בריאות האשה, גידול ילדים וחשיבות ההשכלה. הנשים מובילות, ומהוות דוגמא חייה בהתנהלותן, דור חדש של נשים בדואיות באזור. 
חדרה אלסאנע, עמותת סדרה לקייההודא אלסאנע  ונעמה אלסאנע, רקמת המדברמעשי המנהיגות של הנשים האלו תחילתם  בתנאי מחייה קשים, ושלושתן מציינות את הלמידה וההשכלה כמדרגה בדרך ליזמות אבל גם אב תומך בעבר [לא הזכירו אמהות] ובעל בהווה כחלק מהאיפשור בחברה שהיא עדיין מאוד מאוד פטריאכלית. מעשי המנהיגות שלהן עטופים באומץ. האומץ לשבור מסגרות וחבלי מסורת, לקחת סיכון אישי ומשפחתי לנידוי ואף גרוע מכך. האומץ לשנות מסלול חיים והשפיע לא רק על חייהן הן, אלא על חיי אחיותיהן בלקייה ובישובים הבלתי מוגדרים בסביבה. נשים אמיצות שמעשיהן ישפיעו, ללא ספק, על הדורות הבאים!

סבתא יזמית ונכדתה

to top
תגובות
שם:
כתובת מייל:
captcha
לשליחת טלגרמה