Tziporah

בלי ספק האישה הססגונית ביותר שפגשתי במהלך חיי... סיפור הכרותינו יגיע בהמשך...
בינתיים מופיעות אנקדוטות מהביקור הבלתי נשכח - חגי תשרי תשע"ד.

to top