Role Models

סיפור החיים של כולנו ובמיוחד של נשים טומן בחובו מורכבויות, תמיד. הציפייה מנשים לתפקד במהלך חייהן בסצנות שונות הנשזרות למחזה החיים, תובעת מהן להיות יצירתיות, חריפות, מעניינות, מרובדות רכות וקשוחות כאחת. במהלך שבע העונות של מפגשי פריחה זכיתי להכיר ולהחשף לסיפורים רבים ומרתקים. גם היומיום, הטיולים והמסעות בעולם הם כר נרחב להכרויות והסקרנות שלי אינה יודעת שובע. מי יתן ואפגוש עוד נשים רבות, צעירות ומבוגרות, ישראליות ושאינן, דומות לי ושונות לחלוטין...נשים שאזהה בהן סוג של Role Model  לעצמי, לביתי  ולנשים סביבי.

to top