אז מה בעצם אנחנו עושים פה?
תגידו, שמתם לב פעם עד כמה מגוונת פעילות "ניגון הלב" ?? מעגלי העשייה והמפגש הולכים ומתרחבים ואין רגע דל. בכל שבוע קורים דברים, אנשים נפגשים סביב עניין משותף, בערבים, בימים, בסופי שבוע...בדרכים. זה הולך בערך כך: