מצגות מסך הפתיחה
אין קצב קבוע, אין נושא אחיד.
בכל פעם שמרגיש לי נכון אני מרבעת צילומים, בין עשרה לעשרים,
מחשבת איפה בדיוק יצא צלב ה"חלון" ואם מסתדר מעלה אותם כמצגת לעמוד הבית.