למה לי פוליטיקה [מקומית] עכשיו?!

זו השאלה ששאלתי את עצמי. מה העיר אותי במאורת הבית שלי והביא אותי לנקוט עמדה ברורה וחד משמעית ואף לחשוף צפרניים מדי פעם? למה עכשיו? למה לימור?

to top