אפשר אחרת

גם כאן, כמו בדברי טעם, הייתי שמחה לשים מפות שלמות אבל בפועל מעלה רק פרגמנטים*, קטעים ממפות תודעה, חלק מסיפור שלם. שמות האנשים וחלט מהפרטים שונו מטעמי פרטיות. כמה מילות הסבר על אפשר אחרת


המבנה -
 2 שיחות טלפון* שעה שיחה, וזמן הכנת המפה
מיקוד   - 
דילמה ממוקדת
תוצר    - מפת תודעה מצולמת שבמרכזה הדילמה הקונקרטית
מובטח - בהירות מיידית כתוצר ישיר של השאלות ובהמשך, במפה, הצגה ויזואלית של
             הדילמה עם דגשים על כיווני בחירה
           * קיימת אפשרות לשיחות המשך

בתהליך הקצרצר והממוקד הזה, נפרשת דילמה בוערת, מועברת משיחה בע"פ למפת תודעה. בין שיחת הטלפון הראשונה לשניה כבר נראים הדברים ברורים הרבה יותר.
Fragments* 
שַׁבְרִיר, רְסִיס; קֶטַע, פְרַגְמֶנְט; חֲתִיכָה.
סוגה ספרותית וסגנון כתיבה, המצטיין ביחידות אוטונומיות קצרות מאוד, לעיתים לא יותר מכמה משפטים.  
to top