EVA – Activities
הסיפור של אוה, פרק שלישי
ההתנגדות. ב-7 ביולי 1941 בפעם הראשונה בסרביה, הפרטיזנים התארגנו והתנפלו על שיירה של גרמנים. כך התחיל המרד נגד הנאצים. התחלנו מחפשים קשרים עם לוחמים ביערות, אבל מה שהם רצו מאיתנו היה שנשאר בכפר ופה ושם כשהייתה שיירה גרמנית שלחו אותנו לשים פצצות. זה לא היה צבא מאורגן אלא גרילה. המשכנו לחיות בבית.  ביומיום עבדנו בשדה. לפעמים תרגמתי מכתבים שהגיעו מהשבויים בגרמניה וקיבלתי חריץ גבינה. היינו עניים ורעבים ומלאי כינים. החותנת שלי אמרה שבגלל שראדה חולה אני צריכה לעבוד עבור שניים כי גם ראדה אוכל. ככה נהגו בי עד אוקטובר  1941.
‪Read more ...‬
הסיפור של אוה, פרק שני
מלחמה. הגנרל עמד בהבטחתו והעביר את ראדה לתפקיד מדריך בבית ספר לרכיבה לקצינים בפאתי בלגרד. שם, בזמון [Zemun] התחלנו את חיינו המשותפים. שלושה חודשים גרנו בדירה חדשה שאבא סידר לי כמו למלכה, ואז פרצה המלחמה ואני עזבתי הכל. 
‪Read more ...‬
הסיפור של אוה, פרק ראשון
אני אשה פמיניסטית וסוציאליסטית. 

ממתי אני סוציאליסטית ? מאז שהיטלר עלה לשלטון ב- 1933 והצטרפתי למפלגה הסוציאליסטית. שם לא שאלו אם את יהודיה או צוענייה. היינו צעירים, היינו אקטיביסטים. אני מבית בורגני עשיר אך בחרתי בשמאל.
‪Read more ...‬