פריחה 05
רות שלוס
אישה אחת, שבעים שנות יצירה - Gallery