פריחה 02
אדם צובר זיכרונות כמו נמלים בחדשי החורף - Gallery