MindmapTalk
פרגמנטים, סיפורים אמיתיים בשמות בדויים


זה השבריר שאני יכולה לשחרר, לספר, ממפגשיי. יש בכך אלמנט מתסכל... הייתי שמחה לשים מפות שלמות אבל מפאת הפרטיות אקבץ כאן עוד ועוד פרגמנטים*, רסיסים של התגלות. כל מה שמסופר ומתועד כאן אמיתי ושריר        ורק שמות הדמויות, האנשים שהגיעו אלי, שונו. 


Fragments* 
שַׁבְרִיר, רְסִיס; קֶטַע, פְרַגְמֶנְט; חֲתִיכָה.
סוגה ספרותית וסגנון כתיבה, המצטיין ביחידות אוטונומיות קצרות מאוד, לעיתים לא יותר מכמה משפטים.  
זאת ועוד
לראש הדף