...Buzz
עבודה רבה מושקעת באתר זה, מענגת משמחת ובכל זאת עבודה במלוא מובן המילה. לפעמים נדמה לי שלעשות עשייה חברתית קל יותר מאשר לכתוב עליה ולכן כל-כך משמח וחשוב כשהדברים נכתבים או מסופרים מפי אחרים... הבאזז, אותו זימזום דבורים עמלות העובר מפה לאוזן הוא הדרך להפיץ את האמונה בחשיבות הדרך.
כניסה לחברים
השינוי התחיל בתוכה
כתבת פרופיל שניכתבה על ידי רחלי אבידוב ופורסמה בידיעות העמק ביום שישי 15.6.2012.
זאת ועוד...
למי מיועדות המילים?
שאלה שלא תמיד יש לי עליה תשובה ברורה; חלק גדול מהכתיבה הוא מעין תרפיה אישית, חלק אחר מהמילים מקוות למצוא להן אוזניים אוהדות, קשובות ורגע של סבלנות בלב הקורא/ת. אבל יש פוסטים שהכתיבה שלהם מלווה בשאיפה או אפילו אמונה שיגיעו לכתובתם האמיתית...
זאת ועוד...
מילים טובות
במהלך הזמן שהאתר מתנהל מגיעות אלי תגובות שאינן מתייחסות למאמר כזה או אחר אלא לכלל המהות הלא לגמרי ברורה שמתרחשת באתר הזה. החלטתי לאסוף את המילים היפות ולא לבזבזן, אחרי הכל טוב שלפעמים יש מילים מנחמות, מעודדות, מחזקות, מעצימות, משבחות,רציניות או מחויכות. מילים טובות!במהלך הזמן שהאתר מתנהל מגיעות אלי תגובות שאינן מתייחסות למאמר כזה או אחר אלא לכלל המהות הלא לגמרי ברורה שמתרחשת באתר הזה. החלטתי לאסוף את המילים היפות ולא לבזבזן, אחרי הכל טוב שלפעמים יש מילים מנחמות, מעודדות, מחזקות, מעצימות, משבחות,רציניות או מחויכות. מילים טובות!
זאת ועוד...
לכל הפעילויות