Sale
מבלי ששמתי לב פיתחתי סל מוצרים שנוגעים בתחומים שמסעירים ומעניינים אותי-
תרבות, חינוך, נשים ועוד...אשח לכל הזדמנות להרצו, להעביר סדמאות או להנחות מעגלי שיח.
כלאחת מהתכניות ניתנת להתאמה לאירגון. דברו איתי.
כניסה לחברים
לכל הפעילויות