שיחות "דברי טעם" דיהבור מדומה
צץ לי רעיון!!! היות ואני מנועה מלשתף בתהליכים מלאים או במפות שלמות בלי חיתוכים וטישטושים (אלא אם הלקוח.ה החליטו לפרסם) אני מאתגרת את עצמי לעשות מעין  סידרת מפגשי 'דברי טעם' לדמות ידועה שאיננה עוד עימנו, אמיתית או בדויה אך מוכרת.
כניסה לחברים
לכל הפעילויות