001 שמות
שם.
שם הוא הדבר הכי שרירותי שקיבל האדם.
שם הוא הדבר הכי משמעותי שיש לאדם.
מרגע שניתן לנו שמנו הוא נבנה ומשתנה במודעות ובהתנהגות.
אני יכולה לבנות לעצמי "שם טוב" במשך שנים, וברגע אחד להורסו. ובהפוך, מי שרכש לעצמו "שם רע", יזדקק לעבודת תיקון אינסופית כדי לרכוש לשמו מעט כבוד חזרה, כדי לתקן.
השם בא לנו מבחוץ ונשאר עמוק בבפנים. הוא הדבר הראשון שאנו אומרים לאדם זר ודבר האחרון שיאמר על קיברינו. המפגש העוסק בשמות מתאים לתחילת שנה, מחזור, כיתה. אבל לפעמים נכון גם למקמו באמצע תהליך כשיש תחושת חוסר התגבשות. שם הוא אחד מעמודי היסודות של ההכרות האנושית.