חתונה של נועה ויותם
"אמא... אני לא מבין!" הוא אמר בטון כאילו נעלב.
"את החתונה של גל ואבנר את הפקת אז מה עם החתונה שלנו???"

כניסה לחברים
לכל הפעילויות