Friday night services
When the sun sets on Sabbath eve, at that moment of sanctity, peace and serenity, we convene, happy and filled with the events of the past week. We light candles, sing songs, say blessings, and take a moment of silence to part from the past week and open our hearts to the incoming Sabbath.
כניסה לחברים
קבלת השבת הראשונה
את קבלת השבת הראשונה של הקהילה, שלוותה בהתרגשות עצומה ו"פרפרים בבטן" קיימנו בחודש יולי 2011, בערב קיץ של שנת תשע"א. דרורית ויוסי עינב, אירחו אותנו בנדיבות וצניעות על דשא ביתם בקיבוץ גבת. שקיעתה ההדרגתית של החמה ליוותה את הטכס שהנחתה חברתינו הרבה גילי צדקיה ואת המיית הילדים שהתרוצצו בדשא הרחב. עוד זמן רב אחרי שחשכה כיסתה את העצים ניתן היה לשמוע את כולנו שרים שירי שבת וחול, בגרון ניחר ובלב מלא שירה.
‪Read more ...‬
קבלת השבת השניה
קבלת השבת השנייה התקיימה במועדון בקיבוץ שריד, בערב סגרירי של תחילת דצמבר 2011. המועדון התמלא בצפיפות חמימה כשהשבת נכנסה בשירה וקטעי קריאה. החום האנושי חבר לכיבוד הטעים באוירה של ביחד. לעד יזכרו זוג הגברים שנכנסו עם שלושת ילדיהם למועדון, כמעת בסוף קבלת השבת. "התבלבלתם בשעה?" שאלנו תמהות "לא, ידענו בדיוק את השעה רק לקח לנו המון זמן להתארגן!" ככה צריך! כבוד!!!
‪Read more ...‬
לכל הפעילויות